موتورخانه ای با آب خنک

  • Water-cooled motor house

    موتورخانه با آب خنک

    موتورخانه خنک کننده با آب با استفاده از ریل سبک ، وسیله نقلیه طبقه پایین ، قطار سریع السیر ، قطار گلوله ای و تراموا ، اثر خنک کننده عالی را با یک مدار خنک کننده آب فراهم می کند. ظرفیت موتورخانه آب خنک 1500 قطعه در سال و ظرفیت سایر قطعات موتور کششی بیش از یک هزار قطعه در هر سال است. در مورد مشتریان ، ما قطارهای بمباردیر (چین و اروپا) ، اسکودا (چک) ، چین را تهیه کردیم.