تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

CHANGZHOU DAQIAN علوم و فن آوری سهام شرکت ، محدود

تحقیق و توسعه

کادر فنی: 10 نفر

IWE: 2 نفر

در طراحی و توسعه محصول جدید به مشتریان کمک کنید.
تجربه ای غنی ، استعدادی با تکنیک بالا و بسیار مسئولیت پذیر.

25251
IWE-1
IWE-2

تولید کردن