روتور موتور

  • Motor rotor

    روتور موتور

    قابل استفاده برای ریل سبک ، وسیله نقلیه طبقه پایین ، قطار سریع السیر ، قطار گلوله ای و تراموا ، ظرفیت روتور موتور - 3000 قطعه در سال ، ظرفیت سایر قطعات موتور کششی - هزاران؛ ویژه مشتریان ، قطارهای بمباردیر (چین و اروپا) ، اسکودا (چک) ، چین را تهیه کردیم.